Tag Archives: چرب كردن سيني فر

نکاتی برای حرفه ای شدن در شیرینی پزی

n00065453-t
  بهتر است تمام مواد آماده شده مدتی در دمای محیط بمانند یعنی از نیم ساعت تا یک ساعت قبل همه مواد را از یخچال یا کابینت بیرون آورید تا هم دما شوند به خصوص کره یا مارگارین و تخم مرغ درجه حرارت فرها معمولا مختلف هستند بعضی فرها شماره ای هستند و بعضی دیگر بر اساس درجه سانتی گراد یا فارنهایت تنظیم می شوند اگر فر شما از یک تا چهار یا پنج .